Palvelut

Hallituksen jäsen HHJ

Olen Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssin käynyt ja tutkinnon suorittanut vuonna 2022. Olen toiminut kolmen suomalaisen pk-yrityksen hallituksessa. Tällä hetkellä olen Rovio Pet Foods Oy:n hallituksen jäsen. Tuon hallitustyöskentelyyn osaamista liiketoimintastrategian, markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja uutuustuotesuunnittelun saralta. Minulla on pitkä  kokemus  suurista elintarvikealan brändiyrityksistä,  start-up yrityksestä sekä yli sadan pk-yrityksen kehitysprojektista. 

Voin toimia myös yrityksen Advisory Boardin jäsenenä. 

Projektijohtaja, vuokrajohtaja, interim

Johanna Siltala / Siltala Consulting voi auttaa yrityksiä myös projekti- tai vuokrajohtajasopimuksella. Voin tulla toimitusjohtajan avuksi keventämään taakkaa ja huolehtimaan esimerkiksi projektin etenemisestä. Voin tulla lyhyeksi ajaksi hoitamaan markkinointijohtajan tai markkinointipäällikön tointa, jos käsillä on esimerkiksi uuden tuotteen kehitys- ja lanseerausprojekti tai jos uuden henkilön rekrytointi uhkaa venyä pitkäksi prosessiksi.  Voin tulla apuun myös esim 1-2 pvä/vko muutaman kuukauden ajaksi.  

 

Markkinointistrategia, markkinointisuunnitelma

Markkinointistrategia auttaa löytämään yrityksen omat vahvuudet, kilpailuvaltit ja tavoiteltavan aseman kilpailijakentässä. Strategiatyö auttaa tarkentamaan viestinnän kohderyhmän ja valitsemaan keinot myynnin kasvattamiseen.

Markkinointisuunnitelman avulla mm jaksotetaan markkinointitekemistä, mietitään myyntiä tukevat toimenpiteet, asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan satsaukset

Kilpailuvaltin kiteytys, asiakashyödyn korostus, miten erottua kilpailijoista

Yrittäjän on kaiken kiireen keskellä usein vaikea miettiä miten parhaiten erottua kilpailijoista, miten selkeästi kertoa omasta tuotteesta ja sen ylivertaisuudesta ja asiakashyödystä.  Onko tuotteella selkeä kilpailuetu? Miten keräämme ja hyödynnämme palautteita ja reklamaatioita? Pitäisikö tuotetta mahdollisesti muuttaa?

Uuden tuotteen tai palvelun konseptointi

Yrityksen tulee uudistua, pysyä mukana kilpailussa, kehittää asiakastarpeeseen uusia tuotteita ja palveluita. Palvelukonseptointiprojektissa kiteytämme uuden palvelun markkinointi- ja myyntivalmiiksi ja suunnittelemme palvelun lanseeraustoimenpiteet.

Myyntitoiminnan kehitys

Yritys elää myynnistä. Minkälainen  myyntikulttuuri teidän yrityksessä vallitsee? Kuinka laadukasta myyntityötä teillä tehdään? Myyntitoiminnan organisointi, ohjaaminen ja  kehittäminen pitäisi olla yrityksen toiminnan ytimessä, liiketoiminnan strategian mukaan rakennettu. 

Nettisivut, some-näkyvyys, hakukoneoptimointi

Nettisivut ovat yrityksen käyntikortti ja erittäin tärkeä myynti- ja markkinointiväline. Hyvät nettisivut toimivat kuin tehokas myyntihenkilö. Tarkkaan suunnitellut nettisivut houkuttelevat myös yrityskulttuuriin sopivia ammattitaitoisia työntekijöitä. 

Noin 90% ihmisistä aloittaa tiedon etsimisen Googlesta. Yli 90% ihmisistä käyttää muutamaa suosituinta somekanavaa. Maailma pyörii näiden ympärillä. Yrityksesi sivuston teknisen- ja sisällöllisen optimoinnin sekä somemarkkinoinnin kannattaa olla näiden keskiössä

Arvot yrityksen voimana

Yrityksessä on aina vallalla jotkut arvot. Ihan aina arvoista ei kuitenkaan ole yhdessä keskusteltu tai yhdessä sovittu, mitkä arvot meidän toimintaamme ohjaavat. Arvojen tulisi näkyä yrityksen toiminnassa, arkipäivässä ja asiakaskohtaamisissa. Arvot ovat asia, joka kiinnostaa myös potentiaalisia uusia työntekijöitä: sopivatko yrityksen arvot minulle?

Suurin apu

Olen auttanut yli sataa yrittäjää viimeisen 6 vuoden aikana. Yrittäjien antamassa palautteessa korostuvat seuraavat asiat:  kerrankin tuli otettua aikaa tärkeään asiaan, tehokkaasti käytetty aika,  hyvä ulkopuolinen näkemys ja ammattilaisen sparraus, kilpailuvaltin löytyminen ja selkeät ohjeet siitä viestimiseen.

Projektin toteutus

Johanna Siltala on tehnyt yli sata kehittämisprojektia. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ulkopuolisen ammattilaisen  näkemykseen, innostavaan otteeseen ja hands-on reippaaseen tyyliin. 

Ota yhteyttä