Palvelut

Nettisivujen uudistamisen suunnittelu

Nettisivut ovat yrityksen käyntikortti ja erittäin tärkeä myynti- ja markkinointiväline. Hyvät nettisivut toimivat kuin tehokas myyntihenkilö. Tarkkaan suunnitellut nettisivut houkuttelevat myös yrityskulttuuriin sopivia ammattitaitoisia työntekijöitä.

Uuden tuotteen tai palvelun konseptointi

Yrityksen tulee uudistua, pysyä mukana kilpailussa, kehittää asiakastarpeeseen uusia tuotteita ja palveluita. Palvelukonseptointiprojektissa kiteytämme uuden palvelun markkinointi- ja myyntivalmiiksi ja suunnittelemme palvelun lanseeraustoimenpiteet.

Some-näkyvyys, hakukoneoptimointi

Noin 90% ihmisistä aloittaa tiedon etsimisen Googlesta. Yli 90% ihmisistä käyttää muutamaa suosituinta somekanavaa. Maailma pyörii näiden ympärillä. Yrityksesi sivuston teknisen- ja sisällöllisen optimoinnin sekä somemarkkinoinnin kannattaa olla näiden keskiössä.

Kilpailuvaltin kiteytys, asiakashyödyn korostus, miten erottua kilpailijoista

Yrittäjän on kaiken kiireen keskellä usein vaikea miettiä miten parhaiten erottua kilpailijoista, miten selkeästi kertoa omasta tuotteesta ja sen ylivertaisuudesta ja asiakashyödystä.  Onko tuotteella selkeä kilpailuetu? Miten keräämme ja hyödynnämme palautteita ja reklamaatioita? Pitäisikö tuotetta mahdollisesti muuttaa?

Vuokrajohtaja, keikkajohtaja, freelancer-asiantuntija

Johanna Siltala / Siltala Consulting voi auttaa yrityksiä myös vuokrajohtajasopimuksella. Voin tulla lyhyeksi ajaksi hoitamaan markkinointijohtajan tai markkinointipäällikön tointa, jos käsillä on esimerkiksi uuden tuotteen kehitys- ja lanseerausprojekti tai jos uuden henkilön rekrytointi uhkaa venyä pitkäksi prosessiksi.  Voin tulla apuun myös esim 1-2 pvä/vko muutaman kuukauden ajaksi.

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia auttaa löytämään yrityksen omat vahvuudet, kilpailuvaltit ja tavoiteltavan aseman kilpailijakentässä. Strategiatyö auttaa tarkentamaan viestinnän kohderyhmän ja valitsemaan keinot myynnin kasvattamiseen

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelman avulla mm jaksotetaan markkinointitekemistä, mietitään myyntiä tukevat toimenpiteet, asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan satsaukset

Arvot yrityksen voimana

Yrityksessä on aina vallalla jotkut arvot. Ihan aina arvoista ei kuitenkaan ole yhdessä keskusteltu tai yhdessä sovittu, mitkä arvot meidän toimintaamme ohjaavat. Arvojen tulisi näkyä yrityksen toiminnassa, arkipäivässä ja asiakaskohtaamisissa. Arvot ovat asia, joka kiinnostaa myös potentiaalisia uusia työntekijöitä: sopivatko yrityksen arvot minulle?

Suurin apu

Olen auttanut yli 90:ää yrittäjää viimeisen neljän vuoden aikana. Yrittäjien antamassa palautteessa korostuvat seuraavat asiat:  kerrankin tuli otettua aikaa tärkeään asiaan, tehokkaasti käytetty aika,  hyvä ulkopuolinen näkemys ja ammattilaisen sparraus, kilpailuvaltin löytyminen ja selkeät ohjeet siitä viestimiseen.

Projektin toteutus

Eniten Johanna Siltala on tehnyt yritysten kehittämisprojekteja niin, että autettava yritys on hakenut  ELY Yritysten kehittämispalvelut – tukea. Hakuprosessi on hyvin yksinkertainen ja helppo.

Ota yhteyttä